پکیج بخیه مدیار همراه

کیت بخیه مدیار همراه

پکیج  شماره 3 که شامل :


پد های جدید با برش های متفاوت و بسیار شبیه پوست بدن 

سوزنگیر

قیچی نخ

پنست بی دندانه و نخ بخیه

به همراه سی دی آموزش انواع بخیه به زبان فارسی

میشه تو خونه انواع بخیه ها رو باهاش کار کرد و یاد گرفت

این مجموعه شامل یک کیف جهت نگهداری وسایل نیز میباشد